Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Awst 12, 2020

Diolch yn fawr i gymuned ein hysgol am eich ymdrechion i gasglu swm anrhydeddus iawn tuag at 'Comic Relief'. Dyma lun o'r staff a'r disgyblion fu'n rhan o'r twrnament Pêl-rwyd hynod gystadleuol!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru