Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun, Mai 25, 2020

Roeddem yn falch iawn o groesawu Chloe Wilson nôl atom yr wythnos hon wedi iddi gwblhau ei gradd berfformio yn Academi Berfformio Efrog Newydd. Cafodd Chloe gyfle i annerch ein disgyblion yn ystod gwasanaeth, gan rannu ei neges i anelu'n uchel a dilyn ein breuddwydion! Cafodd gyfle hefyd i gwrdd â rhai o fyfyrwyr yr Adran Gerddoriaeth a Drama. Roedd ei chlywed yn siarad yn ysbrydoliaeth i bawb a dymunwn yn dda iddi wrth iddi ddychwelyd i Efrog Newydd yr wythnos nesaf fel aelod o gwmni perfformio yr Academi. Diolch Chloe.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru