Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun, Mehefin 17, 2019

Yn dilyn arolwg Estyn o’n hysgol Mawrth 24 – 28 eleni, mae’r adroddiad bellach wedi ei chyhoeddi. Hoffwn ddiolch yn ddidwyll i bawb, yn ddisgyblion, staff, llywodraethwyr, a rhieni am bob cefnogaeth er mwyn sicrhau arolwg llwyddiannus sy’n cydnabod y cynnydd mawr a gafwyd yn yr ysgol yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Ymfalchïwn yn yr adroddiad sy’n nodi llawer iawn o agweddau i’w dathlu Mae’r cynnydd amlwg a wnaed o ganlyniad i waith caled a chyfraniad holl randdeiliaid cymuned yr ysgol, a diolchaf am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth barhaus yn hyn o beth.

Nid dyma ddiwedd ein taith, gyda’r cydweithrediad a chefnogaeth gadarn sy’n nodweddu cymuned y Cymer yn parhau; dyfalbarhad a gallu’n disgyblion; ymrwymiad diflino ein staff talentog; awn ymlaen nawr i gynnal y gorau a gwella arno ar gyfer plant Cwm Rhondda, a gwireddu’n nod o fod y gorau yn y wlad.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru