Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 19, 2021

Ar ran ein holl gymuned ysgol, yn ddisgyblion a staff - diolch o galon am eich cefnogaeth barhaus yn ystod cyfnod mor ddigynsail. Nadolig Llawen i bawb a Blwyddyn Newydd well i ni gyd.

Wrth i ni ddod at ddiwedd ein calendr adfent o eitemau rhithiol Nadoligaidd, dyma gyfle i ni fyfyrio ar wir ystyr y Nadolig, yng nghwmni Kira Davies o Fl 13. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at yr eitemau rhithiol yma eleni. Edrychwn ymlaen yn fawr at y diwrnod pan gawn ni gwrdd unwaith eto, ond tan hynny, cadwch yn ddiogel a Nadolig Llawen i chi gyd. #arwahanondgydangilydd

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru