Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Llun, Chwefror 26, 2024

Rhestr e-byst cyswllt ar gyfer aelodau allweddol o staff

Tîm Lles a Chynhwysiant

Rol / Role Enw / Name Ebost / E-mail
Arweinydd Blwyddyn 7
Head of Year 7
Delyth Seaton Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Arweinydd Blwyddyn 8
Head of Year 8
Rhys Richards Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Arweinydd Blwyddyn 9
Head of Year 9
Siân Baker Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
Arweinydd Blwyddyn 10
Head of Year 10
Ailey Bessant Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Arweinydd Blwyddyn 11
Head of Year 11
Rhian Roberts Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Arweinydd y Chweched Dosbarth (Bl.12,13,14)  Head of Sixth Form (Years 12,13,14) Rhian Morgan Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Athro Pontio
Transition Teacher
Stephanie Jones Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddog Ymgysylltu Teuluoedd
Family Engagement Officer
Jordan Hughes Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
CADY
ALNCO
Rhian Roberts Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Dirprwy CADY
Deputy ALNCo
Helen Miller Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
Prifathro Cynorthwyol (Lles a Chynwysiant)  Assistant Headteacher (Wellbeing & Inclusion) Helen Griffith Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP