Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ebrill 16, 2024

Trefnir nifer o weithgareddau amrywiol tu hwnt i oriau gwersi yn ystod amser cinio ac or ôl ysgol. Cynigir cyfle i bawb i ymwneud â’r rhain. Mae’n ffaith mai’r mwyaf o amser y treulia plentyn yn siarad Cymraeg, y gorau y bydd ei feistrolaeth o’r iaith.

Mae amrediad eang o gyfleoedd a phrofiadau ar gael i bawb:

 • Rygbi, athletau, sgio, pel-rwyd, hoci, dawns, pel-droed, nofio, rownderi

 • Côr yr Ysgol

 • Cynyrchiadau drama/cerddorol yr ysgol gyfan

 • Ymweliadau addysgol

 • Cyrsiau preswyl e.e. Llanbed, Glanllyn, Efrog Newydd , Canada

 • Clybiau Ysgol e.e.cyfrifiaduron, gwaith cartref, drama, Sbaeneg/Almaeneg, adolygu

 • Cerddorfa Ysgol

 • Eisteddfod yr Ysgol/Urdd

 • Diwrnodau Pontio

 • Cystadlaethau llenyddol/Diwrnod y Beirdd/Ffeiriau Llyfrau

 • Menter yr Ifanc

 • Profiad Gwaith

 • Cymer ofal (Cynghori Cyfoedion)

 • Diwrnodau a Weithgareddau Niferedd/Llythrennedd

 • Cystadlaethau Siarad Cyhoeddus

 • Cyngor Yr Ysgol

 • Gwaith Elusennol

 • Cyrsiau Sgiliau Astudio

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP