Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 26, 2021

Mae gan yr ysgol gyfleusterau da o ran gyrfaoedd ac mae cyfres o wersi gyrfaoedd yn cael eu gosod i flwyddyn 12 ac mae wythnos o brofiad gwaith i fyfyrwyr.

Mae aelod o’r gwasanaeth gyrfaoedd lleol yn mynychu’r ysgol yn gyson er mwyn cynghori myfyrwyr ynglŷn â’u hopsiynau gwaith.

Mae myfyrwyr sy’n gobeithio mynd i brifysgol yn dechrau ar y broses UCAS ym mlwyddyn 12. Yn dilyn cyfnod arholiadau UG, mae cynrychiolwyr o’r prifysgolion yn ymweld â’r ysgol er mwyn trafod dewisiadau a sut i lenwi’r ffurflen UCAS yn gywir. Rydym yn rhedeg “Apply” a bydd Pennaeth y Chweched yn cyflwyno’r sustem i’r myfyrwyr, sydd yn defnyddio cyfrifiaduron a’r wê i lenwi ffurflen electronig. Rydym yn dymuno bod ffurflenni UCAS myfyrwyr wedi eu gorffen erbyn yr hanner tymor cyntaf ym mlwyddyn 13, felly bod pob ffurflen yn gallu cyrraedd UCAS yn gyflym ac yn sicr, erbyn diwedd mis Hydref.

Yn ogystal â hyn, mae’r ysgol yn trefnu noswaith ym mis Gorffennaf i rieni er mwyn esbonio’r broses o fynd i brifysgol.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru