Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Hydref 20, 2020

Gofynion Mynediad Cyrsiau Safon Uwch, UG a Safon Uwch Cymhwysol

Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd athrawon yn disgwyl i fyfyriwr feddu ar 5 TGAU A*-C erbyn mis Awst eleni gyda gradd C neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg. Mae nifer o wahanol gyrsiau UG ar gael, ac mewn rhai pynciau does dim rhaid i'r myfyriwr fod wedi astudio’r pwnc ar lefel TGAU.

Cyrsiau Cymhwysol a Galwedigaethol

Mae’r ysgol yn cynnig cyrsiau ar ddwy lefel sef Uwch (lefel 3) a Chanolig (lefel 2). Gellir astudio cyrsiau Safon Uwch Cymhwysol er mwyn ennill cymhwyster sydd gyfwerth â:

2 Safon Uwch – wrth gyflawni 8 uned o fewn yr un maes cymhwysol dros dwy flynedd (Iechyd a Gofal 1 a 2).

1 Safon Uwch – wrth gyflawni 4 uned o fewn yr un maes cymhwysol dros dwy flynedd (Iechyd a Gofal, Hamdden, Busnes).

1 Uwch Gyfrannol – wrth gyflawni 2 uned o fewn yr un maes cymhwysol o fewn blwyddyn (yr uchod am flwyddyn).

Mae’r cyrsiau Galwedigaethol Lefel 2 gyfwerth a 4 TGAU (Gradd A* - C).

Cymysgu Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a Chymwysterau Cymhwysol

I ddatblygu ehangder yn eu hastudiaethau fe allai rhai myfyrwyr ddewis gyfuniad - Safon Uwch a/neu Uwch Gyfrannol a/neu Safon Uwch Cymhwysol.

Beth os bydd myfyriwr yn ennill llai na 5 TGAU (A* - C)?

Yn arferol bydd y myfyriwr yn dewis cwrs Lefel 2. Mae’r cwrs CGC Lefel 2: Cynorthwywyr Dysgu; Arweinydd Gweithgareddau; Cwrs Busnes EGNI ar gael. Ar ddiwedd y cwrs gall y myfyriwr ddewis i symud ymlaen lle bo’n bosib i Uwch Gyfrannol Cymhwysol, Uwch Gyfrannol neu i swydd neu hyfforddiant pellach. Yn wir, mae nifer o’n myfyrwyr a ddilynodd y cwrs Lefel 2 erbyn hyn yn astudio ym mhellach mewn colegau a phrifysgolion.

Beth os bydd myfyriwr yn ennill 5 TGAU (A* - C)?

Yn syml iawn, gellir dewis rhwng Safon Uwch Gyfrannol (ac U2) a Safon Uwch Cymhwysol, neu hyd yn oed cyfuniad o’r opsiynau hyn.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru