Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Sul, Ionawr 17, 2021

Mae cymuned y chweched yn fywiog iawn, gyda llawer o weithgareddau yn digwydd yn ystod y flwyddyn. Ceir nosweithiau bowlio (ar y cyd gyda mudiant CIC), tripiau, partïon ac wrth gwrs Ball y Chweched ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r Urdd yn actif iawn yn yr ysgol ac yn trefnu llawer o weithgareddau. Mae hefyd cyfle i wneud ffŵl o’ch hun ar ddiwrnodau elusen er mwyn codi arian at achosion da! Rydym wedi apwyntio prif swyddogion (Sioned Rees, Abigail Hathway, Steffan Davies and Geraint Palmer) a thîm o swyddogion o danynt sydd yn ymwneud â sawl agwedd megis bugeiliol, yr iaith Gymraeg, amgylchedd a chymdeithasol. Mae pob myfyriwr yn ein 6ed yn bwysig i ni fel aelod cyfrifol ac arweinydd – mae cyfle gan bob un i ddylanwadu ar ethos a chymuned yr ysgol gyfan, gan hybu’n hegwyddorion a’n gwerthoedd.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru