Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Sadwrn, Mehefin 22, 2024

postercymraeg

Rheol yr ysgol yw “Hanfod Ymddygiad Teilwng yw Rhoi a Derbyn Parch”. Disgwyliwn i bob aelod o gymuned yr ysgol barchu’r rheol hon.

Canmolir disgyblion am ymddygiad da a disgwylir ac anogir ymddygiad da. Prif ffocws yr ysgol yw i annog, canmol a gwobrwyo disgyblion o fewn ethos gadarnhaol.

Mae Disgyblaeth Gadarnhaol yn ymwneud â'r canlynol:

  • YMDDYGIAD DA
  • PRESENOLDEB CYSON
  • PRYDLONDEB
  • GWISG YSGOL GYWIR
  • AGWEDD GADARNHAOL TUAG AT WAITH
  • CWBLHAU GWAITH CARTREF / DOSBARTH / GWAITH CWRS

Mae’r rhain yn agweddau holl bwysig a rhaid I’r cartref a’r ysgol gefnogi ei gilydd er mwyn sicrhau'r cynnydd gorau posibl i bob disgybl. Wrth weithio gyda’n gilydd gallwn sicrhau bod y disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda.

Seilir ein polisi ymddygiad a disgyblaeth ar ethos o barch a chyd-barch. Gweler y polisi ar gyfer gwybodaeth bellach:

Polisïau

Polisi Ymddygiadpolisi gwrth fwlian

codteithio

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools  - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP