Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Sadwrn, Mehefin 22, 2024

Yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda credwn fod dysgu gwisgo’n briodol yn rhan o addysg dda sy’n cyfranogi at ddatblygiad hunan ddisgyblaeth. Mae gwisg ysgol yn gosod hinsawdd o safonau uchel a threfn yn yr ysgol. Disgwylir i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol lawn trwy’r amser yn yr ysgol.

Gwisgysgol

 • Crys ysgol glas golau

 • Tei swyddogol yr ysgol

 • Siwmper las (nefi) neu gardigan swyddogol yr ysgol (gwddf V, bathodyn wedi ei wau i mewn)

 • Sgert las tywyll (nefi) hyd at y ben-glin (Dim sgertiau tynn / byr)

 • Trowsus ffurfiol llwyd tywyll / nefi plaen (Dim ‘jeans’ neu ‘leggings’ ayb))

 • Siorts ffurfiol plaen nefi / llwyd tywyll neu ddu (Tymor yr Haf yn unig) (Dim siorts chwaraeon/logo)

 • Teits nefi trwchus neu sannau nefi hyd at y ben-glin

 • Crys polo ysgol glas golau (Tymor yr Haf yn unig) – ar gael o UDesign

 • Esgidiau ysgol du - dim esgidiau hyfforddi

 • Cot law blaen ddu neu las

Ni chaniateir gwisgo gemwaith / colur yn yr ysgol.
Ni chaniateir steil / lliw gwallt eithafol/annaturiol.

Grant Gwisg Ysgol

Mae grant dillad ysgol penodol ar gael ar gyfer disgyblion sydd a’u rhieni yn derbyn Cynhaliaeth Incwm. Ceir manylion pellach a ffurflenni cais oddi wrth yr ysgol.

Gwisg Ymarfer Corff - > ar gael o UDesign

ddilladchwaraeon

 • Siwmper hyfforddiant llewys hir twym (¼ zipper)

 • Crys ymarfer llewys hir aml gamp

 • Siorts ymarfer nefi

 • Crys-t ymarfer nefi (gwddf crwn)

 • Leggings nefi

 • Esgidiau hyfforddi addas

 • Sannau addas

 • Esgidiau rygbi / pêl droed (dewisol)

Offer Gyffredinol

Disgwylir i bob disgybl ddod â`r offer priodol i`r ysgol yn ddyddiol

 • Pen, pensil, pensiliau lliw, pren mesur,naddwr ,rwber, cyfrifianell,onglydd a chwmpawd.

 • Trefnydd Disgybl

 • Llyfr Darllen Cymraeg / Saesneg

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP