Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Hydref 20, 2020

Mae wythnos ysgol wedi'i drefnu'i 25 wers 60 munud, pump wers y dydd. Mae'r ysgol yn gweithredu amserlen pythefnos. Mae diwrnod ysgol hefyd yn cynnwys amser i gofrestru, cynnal gwasanaethau, amser egwyl ac awr ginio.
Mae'r ysgol yn agor o 8.00yb tan 5.00yh pob dydd ar gyfer gwersi, gwaith yn y llyfrgell a gweithgareddau allgyrsiol. Mae yna frecwast ar gael i ddisgyblion yn y ffreutur rhwng 8.20-8.35yb.

Mae disgyblion yn mynychu dau wasanaeth yr wythnos.

 • 8.20 - Disgyblion yn cyrraedd

 • 8.40 - Cofrestri / Gwasanaethau

 • 9.00 - Gwers 1

 • 9.50 - 5 munud teithio

 • 9.55 - Gwers 2

 • 10.45 - Egwyl

 • 11.05 - Gwers 3

 • 11.55 - 5 munud teithio

 • 12.00 - Gwers 4

 • 12.50 - Cinio

 • 1.30 - Gwers 5

 • 2.20 - 5 munud teithio

 • 2.25 - Gwers 6

 • 3.15 - Diwedd y diwrnod ysgol - Gweithgareddau allgyrsiol a chlybiau adolygu

Pob dydd Llun, yn ogystal a sesiynau ABCh ar yr amserlen, mae disgyblion yn cael sesiwn bugeiliol am 40 munud gyda'u Tiwtor Dobarth

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru