Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ebrill 16, 2024

Nod y Siarter Iaith yw sicrhau bod plant a phobl ifanc:

  • yn hydreus wrth ddefnyddio’r Gymraeg;
  • yn meithrin agweddau gadarnhaol tuag at yr iaith, ac
  • yn cynyddu eu defnydd o’r Gymraeg y tu fewn a’r tu allan i’r ysgol.

Profiadau Cyfoethogi Cwm Rhondda

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools  - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP