Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Llun, Chwefror 26, 2024

CYNLLUN GWEITHREDU SENEDD YSGOL 2022 – 2024

Pwyllgor ‘Ein Cymuned / Cymreictod’

 calon.png

Blaenoriaeth: Codi arian

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Gweithgareddau codi arian elusennol pob hanner tymor ee Diwrnod Siwmperi Nadolig (elusen achub y plant)

Blaenoriaeth: Gweithgareddau hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg

 Gweithredu hyd yn hyn:

 • Gweithgareddau / grwp iaith cinio Bl.7
 • Gweithgareddau cyfoethogi Siarter Iaith – cofnod gwefan yr ysgol

Pwyllgor ‘Ein Hiechyd a Lles’

 ymenydd.png

Blaenoriaeth: Darparu sesiynau Coginio

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Cynlluniau gwaith technoleg CA3
 • TGAU Bwyd a Maeth newydd Bl.10
 • Gweithgareddau hwyl yn y cegin – cacennau Dewi Sant

Blaenoriaeth: Hybu clybiau chwaraeon i wella Iechyd corfforol

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Marchnata ar ‘X’ yr ysgol / adran chwaraeon
 • Swyddogion Rygbi (Mr Ethan Lloyd) a Sporting Marvels (Miss Lauren Smith)
 • Cystadleuthau trampolinio / gymnasteg newydd
 • Ardal newydd yn y cylchlythyr lles

Blaenoriaeth: Cynnal sesiynau tymhorol gyda ffocws penodol ar Les

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Gweithgareddau penodol wedi eu cynnal – o fewn gwersi lles a gwasanaethau / diwrnodau

Pwyllgor ‘Ein Hiechyd a Lles’

world.png 

Blaenoriaeth: Gardd

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Ardal gardd wedi ei chlirio + ‘planters’ newydd wedi eu gosod (hen dŷ’r ysgol)

 Blaenoriaeth: Sbwriel

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Biniau sbwriel glas newydd wedi eu gosod o amgylch adeiladau allanol yr ysgol – Senedd wedi dewis y lleoliadau

Blaenoriaeth: Gwaredu cyllell a ffyrc plastig / lleihau plastig

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Dim cyllell a ffyrc plastig er tymor yr haf + dim cartons plastig bellach

Pwyllgor ‘Ein Dysgu’

 books.png

 Blaenoriaeth: Gwersi Sgiliau Bywyd

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Gwersi ABCh yn rhan o wersi lles Bl.9-11 (gan gynnwys pecynnau penodol sgiliau bywyd)
 • Gwersi addysg cyllid (cyllid personol) ym Ml.11

Blaenoriaeth: Datblygu Llyfrgell / ystafell adnoddau gwaith

Gweithredu hyd yn hyn:

 • Ystafell Clydach 1 wedi ei glirio yn barod ar gyfer creu gofod
 • Silffoedd wedi eu gosod ar gyfer llyfrau
 • Llyfrau newydd wedi eu prynnu i’r adrannau Cymraeg a Saesneg

 YCHWANEGOL:

 • Sicrhau ffynon ddŵr yn y ffreutur ar gael
 • Dewis llysoedd newydd yr ysgol

 

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP