Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Sadwrn, Mehefin 22, 2024

Gweithio Gyda’n Gilydd

Rydym yn credu yn gryf fod plant yn cyflawni mwy pan fydd yr ysgol a rhieni yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau hapusrwydd a llwyddiant bob plentyn. Mae'r berthynas agos a phositif sydd wedi datblygu rhwng yr ysgol, y rhieni, a’n disgyblion, yn tanlinellu hyn.

Nod y cytundeb Cartref/Ysgol yw egluro'r hyn y mae'r ysgol yn anelu at ei gyflawni, ac egluro rôl yr Ysgol, Rhieni a Disgyblion yn y bartneriaeth hollbwysig hon.

Disgyblion-Rhieni-Ysgol > Llwyddiant trwy Bartneriaeth

Athroniaeth o bartneriaeth sydd gennym yma ac fel ym mhob perthynas dda, mae’n rhaid i bawb gyfrannu.

Mae ein cytundeb Cartref/Ysgol yn darparu fframwaith ar gyfer datblygu ein partneriaeth. Ceisiwn egluro amcanion yr ysgol, a hefyd egluro rôl:

  • yr Ysgol
  • Y rhieni / Gwarcheidawaid
  • a’r disgyblion yn y bartneriaeth hollbwysig hon.

Drwy gyd-weithio rydym yn gallu cynnig yr allwedd i ddyfodol mwy disglair i’n disgyblion.

cytundebysgolcartref

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools  - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP