Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Hydref 20, 2020
5x60 - Dyma'r cwestiwn mawr nad yw dy athro mathemateg erioed wedi'i ofyn i ti!5x60

Meddyliwch am hyn am funud. Os wyt yn adio'r holl amser rwyt yn ei dreulio'n llosgi egni at ei gilydd faint o oriau wyt ti wedi'u clocio erbyn diwedd yr wythnos?

5 neu fwy? Cŵl. Ar frig y dosbarth!

Llai na 5? Mmm. ‘Nid da lle gellir gwell!'

Nod 5x60 yw cael pobl ifanc i fod yn egnïol am o leiaf 60 munud, 5 gwaith yr wythnos. A does dim rhaid iddo fod i gyd ar unwaith! Bydd cerdded am 10 munud i'r ysgol, cicio pêl am 20 munud a beicio am ryw hanner awr yn grêt. Ond cyn i ti ofyn, na, dydi o ddim yn cynnwys amser o flaen yr x-box neu'n gwylio pêl droed!

Mae 5x60 yn cynnwys cael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Ac mae'r safle yma'n mynd i ddweud popeth fydd angen i ti wybod.

Fel sut i ddysgu pethau newydd. Fel Dawns, neu Aerobics, neu Drampolinio...

A sut mae'n bosib i wneud hyn yn yr ysgol. Cyn i'r gloch ganu y peth cyntaf yn y bore, neu pan wyt newydd lyncu dy frechdanau, neu pan fo'r plant eraill wedi mynd am adref. Unrhyw bryd!

Ti sydd i ddweud. Ti sy'n dewis y gweithgareddau, ac mae Swyddog 5x60 newydd dy ysgol yn gwneud ei rhan wedyn i sicrhau fod y gweithgareddau'n cael eu cynnal.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddog 5x60 yr ysgol, Miss Beth Williams.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru