Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Gwener, Chwefror 26, 2021

Gosodwn werth uchel ar gyfraniad gwaith cartref, i addysg ein disgyblion. I gefnogi hyn caiff y disgyblion Ddyddiadur Disgybl. Disgwylir i ddisgyblion gwblhau’r gwaith cartref a osodir a chofnodi’r gwaith yn eu Dyddiaduron Disgybl. Gofynnir i rieni lofnodi’r dyddiadur yn wythnosol.

Mae'n bwysig eich bod chi'n dod i'r arfer gweithio bob nos am o leiaf

  • 1 awr ar gyfer blwyddyn 7

  • 1.5 awr ar gyfer blwyddyn 8

  • 2 awr ar gyfer blwyddyn 9

Os nad oes gennych chi waith cartref sydd yn para'r cyfnod, mae'n rhaid i chi lenwi'r awr â'r gweithgareddau canlynol. (Mae'n bwysig eich bod chi'n cofnodi'r gwaith hyn yn eich dyddiadur, er mwyn i'ch Tiwtor dosbarth tsiecio).

  1. Darllen llyfr Saesneg/Cymraeg

  2. Adolygu gwaith

  3. Cyfddyddio eich dyddiadur gwaith cartref

  4. Ymchwilio ar gyfer prosiect e.e ar y we

  5. Paratoi ar gyfer gwaith dosbarth

  6. Gwylio rhaglen ar S4C

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru