Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Llun, Chwefror 26, 2024

Mae wythnos ysgol wedi'i drefnu'i 25 gwers (5 gwers y dydd). Mae'r ysgol yn gweithredu amserlen pythefnos. Mae diwrnod ysgol hefyd yn cynnwys amser i gofrestru, cynnal gwasanaethau, amser egwyl ac amser cinio.

Eye to Eye - Gwasanaeth Cwnsela ar gyfer Pobl Ifanc

Cliciwch yma ar gyfer - "Eye to Eye’s New Covid-19 Response Team"

logoRCT.jpgGwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant RCT

 

YEPS_Logo.jpgYEPS

 

wicid.jpgWicid.tv - Rhestr adnoddau gyrfaoedd i ddisgyblion a rhieni.

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP