Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Chwefror 19, 2020

Mae gan Cymer draddodiad hir a llwyddiannus o lwyfannu dramâu cerdd. Yn flynyddol rydym yn ymweld â Theatr y Parc a’r Dâr yn Nhreorci ac yn cyflwyno perfformiad o safon uchel iawn. Rydym yn ffodus iawn o fewn ein hysgol i feddu ar ddisgyblion a staff talentog ac ymroddiedig, sydd bob yn tro barod i fynd y filltir ychwanegol hynny.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru