Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 26, 2021

Ymfalchiwn yn ein traddodiad o lwyddiant academaidd. Cynigwn gwricwlwm eang ar gyfer yr holl gyfnodau allweddol gan alluogi’n disgyblion i gyrraedd eu potensial. Gallwn ymffrostio’n y ffaith bod rhai o’n disgyblion wedi cyrraedd y safonau uchaf posibl yn TGAU a Safon Uwch. Ymhyfrydwn yn y ffaith bod nifer o’n disgyblion wedi disgleirio wrth ddilyn cyrsiau yn Rhydychen a Chaergrawnt a nifer fawr o brifysgolion eraill yng Nghymru a Lloegr.

Yn ogystal â bod yn ddwyieithog, rhown gyfle i’n disgyblion tra’n yr ysgol ddysgu Ffrangeg/Almaeneg bob yn ail yn ystod blwyddyn 7-9, a Sbaeneg wedyn yn ychwanegol ym mlwyddyn 10/11. Cynigir yr holl ieithoedd fel rhan o gyrsiau blwyddyn 12/13.

Credwn fod ein strategaethau fel staff a Llywodraethwyr yn sicrhau bod gennym yr adnoddau cyfrifiadurol gorau posibl ar gyfer ein disgyblion ac ar gyfer aelodau o’r gymuned sy’n defnyddio’n adnoddau ni gyda’r nos.

Mae’r ysgol wedi datblygu enw da i’w hunan ar y meysydd chwarae - mae timoedd merched a bechygyn yn yr ysgol nawr yn cystadlu yn erbyn y goreuon ac yn cael llwyddiant mawr. Ceir yma dimoedd rygbi, pêl droed, criced, hoci, pêl rwyd, rownderi, nofio, athletau, ynghyˆd â chlybiau chwaraeon.

Enillodd yr ysgol glod a gwobrau yn Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol a chystadlaethau eraill megis - Siarad Cyhoeddus a Cherddor Ifanc y Rhondda.

Ym myd y ddrama,rydym wedi creu enw da iawn ac wedi bod yn fuddugol yn Eisteddfodau’r Urdd ac yng Ngwyl Tâf Elai, yn ogystal â sicrhau cynhyrchiad blynyddol. Rydym hefyd wedi cynhyrchu nifer o sêr y llwyfan â’r sgrìn deledu.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru