Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mercher, Ionawr 20, 2021

Polisïau

 

Code of Conduct 

Côd Ymddygiad 

Mae pump rheol dosbarth a arddangosir ymhob ystafell ddysgu yn yr ysgol. Disgwylir i bob disgybl gydymffurfio gyda'r rheolau yma er mwyn bod y dysgu ar addysgu o'r safon uchaf.

Rheolau Dosbarth

  1. Dilynwch gyfarwyddiadau'r athro y tro cyntaf.

  2. Dewch yn brydlon ac yn barod i weithio gyda'r llyfrau /offer cywir

  3. Un yn siarad pawb yn gwrando

  4. Cadwch eich / traed / dwylo / offer a geiriau cas i'ch hun

  5. Dim bwyta / cnoi yn y dosbarth

Mae pob athro pwnc yn monitro ymddygiad pob disgybl yn ystod pob gwers. Os oes sefyllfa pan na fydd disgybl yn dilyn y rheolau yma bydd yr athro yn cofnodi hyn ar y grid rheolau yn y trefnydd ac ar y daflen camau.

Bydd y wybodaeth yma yn cael ei fonitro'n ofalus a gweithredir yn llym mewn achosion o dorri'r rheolau yma.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru