Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mercher, Tachwedd 29, 2023

Yn ei hysgol ni, mae Cymru, yr iaith Gymraeg a’n diwylliant, a pharch at eraill a’n hunan wrth wraidd popeth a wnawn. Trwy ofalu am ein gilydd a’n hamgylchfyd, fe grëwn amylchedd gwaraidd a chefnogol a fydd yn caniatau i bob unigolyn yng nghymuned yr ysgol ddatblygu i’w lawn botensial, a theimlo’n gyfforddus gyda’i bersonoliaeth a’i hunaniaeth.

Y Gymraeg yw iaith yr ysgol - iaith y gwersi, iaith gweinyddiaeth, iaith gyfathrebu yr athrawon a’r disgyblion, a’r disgyblion â’i gilydd. Mae’r ffaith eich bod wedi dewis anfon eich plentyn i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn golygu:

  • bydd eich plentyn yn gallu siarad dwy iaith ac yn profi dau ddiwylliant

  • yn meddwl yn fwy hyblyg a chreadigol

  • gwella cyfle am swyddi

  • gall person dwyieithog gyfathrebu gydag ystod eang o bobl

  • ymgymryd â phob agwedd o fywyd cymunedol.

Bod yn ddwyieithog

  

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP