Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 26, 2021

Yr Ysgol Gyfun Gymraeg i ddisgyblion Cwm Rhondda yw Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Fe'i sefydlwyd hi fel Ysgol Gymraeg ym mis Medi 1988 fel canlyniad i'r twf mewn galw am addysg Gymraeg ym Morgannwg Ganol.

Hon yw'r Ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf i berthyn i fro ac 'rydym yn falch o'n gwreiddiau, ein traddodiadau a hanes cyfoethog y cwm. Mae ganddynt ran bwysig i'w chwarae yn nyfodol y Rhondda a'i Gymreictod.

Un o’r pethau pwysicaf amdanon ni yn Cwm Rhondda yw ein bod yn ysgol sydd yn llawn gofal am ein disgyblion a’n staff. Rydym yn trin pob aelod o dîm y Cymer gyda pharch - boed yn staff, disgyblion neu’n rhieni. Athroniaeth o bartneriaeth sydd gennym yma ac fel ym mhob perthynas dda mae’n rhaid i bawb gyfrannu.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru