Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ebrill 16, 2024

CRS

Mae Pwyllgor Cymdeithas Rheini’r ysgol yn trefnu nifer o ddigwyddiadau amrywiol gan gynnwys nosweithiau cymdeithasol i rieni fwynhau yng nhwmni’i gilydd ac hefyd i godi arian i’r ysgol.

Mae croeso cynnes i rieni i bob achlysur a drefnir. Mae’n gyfle da i ddod i adnabod rhieni eraill. Mae’r Gymdeithas yn gwerthfawrogi cefnogaeth ac yn falch o dderbyn awgrymiadau a chefnogaeth.

Clwb 200!

Sefydlwyd ein ‘Clwb 200’ gan y GRhS. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol trwy’r GRhS.

Gorau po fwyaf yw’r aelodaeth, gorau po fwyaf yw’r wobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a’i dychwelyd i’r ysgol, os gwelwch yn dda.

clwb200s

Enillwyr Clwb 200 2023/24: Ebrill 23 - Jordan Young, Mai 23 - S.E. Jones, Mehefin 23 - Sara Harris, Gorffennaf 23 - E.A. Morgan, Awst 23 - Delyth Seaton, Medi 23 - Julia Roberts, Hydref 23 - Helen Griffith, Tachwedd 23 - S.A. Hughes, Rhagfyr 23 - Osian Griffith, January 24 - Rob Grady

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools  - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP