Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 31, 2023

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Elaine Howells ar 07824496414

Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

Ennillwyr Clwb 2021/2022

Rhagfyr 21: R.N.Pritchard,  Ionawr 22: J.E.Cox,  Chwefror 22: John Bryant, Mawrth 22: Karen Jones, Ebrill 22: Barrie Cradle, Mai 22: Julia Roberts, Mehefin 22: Mr & Mrs Brown

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP