Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Llun, Chwefror 26, 2024

Diben cyffredinol gwella ysgolion yw helpu ysgolion i roi'r profiadau a'r deilliannau dysgu gorau posibl i ddysgwyr, beth bynnag fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau, er mwyn sicrhau safonau ac uchelgeisiau uchel i bawb.

Rydym wedi cynnwys, isod, ein blaenoriaethau gwella ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, a hynny ar ffurf gryno er budd dysgwyr, rhieni a gofalwyr, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Ein bwriad drwy wneud hyn yw cefnogi diwylliant agored a thryloyw am yr hyn sydd angen ei ddatblygu arnom ac rydym yn cynnwys ein holl randdeiliaid ym mhob rhan o’n taith i wella’n barhaus.

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP