Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Gwener, Chwefror 26, 2021

Gan fod Gwyddoniaeth yn rhan annatod o fywyd pawb mae’n bwysig fod disgyblion a dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r pwnc. Bwriad y gyfadran yw addysgu disgyblion i werthfawrogi a rhyfeddi at y byd o’i cwmpas a deall sut mae gwyddoniaeth wrth wraidd ffenomena naturiol a thechnoleg pob dydd.

Wrth feddwl yn wyddonol mae disgyblion yn datblygu sgiliau a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso sydd yn ddefnyddiol yn i fywyd ysgol ehangach a thu hwnt.

Subject Leaders

 • Mr Owian Williams (Arweinydd Pwnc Ffiseg + Arweinydd CA4 y Gyfadran)

 • Mrs Georgia Lacey (Arweinydd Pwnc Bioleg + Arweinydd CA5 y Gyfadran)

 • Dr Huw Talis (Arweinydd Pwnc Cemeg)

 Subject Teachers

 • Mr Aled Rees

 • Mrs Rhian Roberts

 • Mr Dylan Llewelyn
 • Mr Gareth Jones

 • Mrs Rebecca Probert
 • Ms Helen Lawes (Prif Dechnegydd)

Cyfnod Allweddol 3

Pwyslais y cyfnod yma yw sicrhau mwynhad o’r pwnc a datblygu sgiliau gwaith ymarferol diogel. Mae’r dysgu yn digwydd trwy ymholiadau sy’n datblygu sgiliau ynghyd a dealltwriaeth a gwybodaeth Gwyddonol. Ym mlwyddyn 9 mae cyfle i rhai disgyblion eistedd modiwl cyntaf TGAU.

 

 

Cyfnod Allweddol 4

Yng nghyfnod allweddol 4 y bwriad yw darparu addysg wyddonol ar gyfer anghenion pob disgybl. Sicrhau fod cyfleon i’r rhai mwyaf academaidd i ddatblygu er mwyn dilyn gyrfaoedd yn y gwyddorau. Hefyd bod pawb a dealltwriaeth sylfaenol ac wedi datblygu sgiliau i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth. A bod rhan fwyaf wedi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth i ddefnyddio a rheoli technoleg. Mae’r cyrsiau canlynol yn cael i gynnig:

 • TGAU Cemeg

 • TGAU Bioleg

 • TGAU Ffiseg

 • TGAU Gwyddoniaeth

 • TGAU GwyddoniaethGymhwysol

 • TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol

 • Gwyddoniaeth BTEC

Cyfnod Allweddol 5

Mae’r gyfadran yn darparu 5 lefel A:

 • Cemeg

 • Bioleg

 • Ffiseg

 • Gwyddoniaeth Gymhwysol
Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru