Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun, Hydref 26, 2020

Mae pob disgybl ym Mlynyddoedd 7,8 a 9 yn astudio Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Ym Mlynyddoedd 10 ac 11 fe gynigir yr opsiwn o astudio Cerddoriaeth TGAU neu Celfyddydau Perfformio ac ym Mlynyddoedd 12 a 13 fe gynigir Cerddoriaeth UG a Safon Uwch.

Yn ychwanegol i wersi o fewn yr ystafell ddosbarth fe gynigir gwersi offerynnol â athrawon teithiol Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Tâf ar yr offerynnau canlynol:

 • Llinynnau uwch

 • Llinynnau is

 • Chwythbrennau

 • Pres

 • Cit drymiau

 • Piano

 • Telyn

 • Llais

Fel Adran Gerddoriaeth rydym yn annog ein disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol. Rydyn yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau:

 • Côr

 • Cerddorfa

 • Cynhyrchiadau blynyddol yn y Parc a’r Dâr

 • Partion ac ensemblau amrywiol ar gyfer Eisteddfodau

 • Grwp Pres

 • Grwp Jazz

 • Bandiau Roc

Ymysg llwyddiannau a safonnau uchel yr adran, mae’r esiamplau isod:

 • Canlyniadau TGAU o 85% A*-C

 • Cynhyrchiad llwyddianus o “Streic” yn y Parc a’r Dâr

 • Côr yr ysgol yn fyddugol yng nghystadleuaeth “Last Choir Standing” tra’n cystadlu yn erbyn ysgolion lleol

 • 12 cystadleuaeth Cerddoriaeth yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd

Arweinydd Pwnc

 • Mr Owain Harris

Athrawes Pwnc

 • Mrs Amy Morgan

 • Mr Stewart Roberts
Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru