Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun, Hydref 26, 2020

Mae ein prif ethos yn yr adran Gelf yn ymwenud â chyfle -cyfle cyfartal i bob unigolyn lwyddo mewn pwnc ble nad oes pwysau i gyflawni yn ôl gofynion cwriciwlwm sy'n bennaf yn academaidd.

Dyma pwnc i fwynhau, pwnc sy'n ysbrydoli creadigrwydd . Pwnc sy'n ysbrydoli unigolion i feddwl tu hwnt i'r bocs, i ymholi, ddadansoddi a chreu. Dyma bwnc ble all blentyn â thrafferthion academaidd lwyddo a chyflawni ar yr un lefel neu yn uwch na'r digybl academaidd. Dyma bwnc cyfle-cyfartal i bawb.

Credwn mewn creu awyrgylch parchus a gweithgar ac un sy'n llawn egni a mwynhad. Dysgwn am ddiwylliannau gwahanol yn ogystal â diwylliant ni ein hunain fel Cymry. Dysgwn am dechnegau sy'n arwain at ardderchogrwydd, a dysgwn am ffynonhellau rhwng ein gwaith ni a gwaith artistiaid eraill.Dyma bwnc sydd â safonau a disgwyliadau uchel a gwelir y disgwyliadau hyn yn arwain at ardderchogrwydd a chyflawniad uchel. Dyma bwnc sy'n parchu yr unigolyn a gwelir lwyddiant yr unigolyn drwy ganmoliaeth, anogaeth a pharch.

Mae hanes hir o ganlyniadau ysgubol yn yr adran. Yn flynyddol ers 2001, mae dros 90% o ddisgyblion TGAU wedi ennill gradd A*-C. Ar bedair achlysur (gan gynnwys eleni!) gwelir lwyddiant 100% A*-C. Mae y mwyafrif helaeth o ddisgyblion UG a SU yn ennill eu graddau gorau yng Nghelf. Eleni gwelir dros 80% o ddisgyblion UG yn ennill gradd A-C a 100% o'r 14 disgybl S.U yn llwyddo gyda'r graddau orau rydym wedi gweld - 5A, 4B a 5 C. Gwelir fath lwyddiant oherwydd cyfathrebu llawn (ac aml!) rhwng yr athrawon, myfyrwyr a'r rhieni.

Gyda adnoddau bendigedig fel offer celf digidol yn ogystal ag offer mwy traddodiadol, mae'r adran yn falch iawn o gynnig pob cyfle i ddisgyblion lwyddo a fwynhau. Ewch amdani!

 

 

 

 

Arweinydd Pwnc

Miss Rhiannon Rees Williams

Athrawes Pwnc

  • Miss Siân Graves

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru