Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

 

Mercher, Mai 18, 2022

Twitter

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2021

3ydd o Fedi - 22ain o Hydref
1af o Dachwedd - 17eg o Rhagfyr

Gwanwyn 2022

4ydd o Ionawr - 18fed o Chwefror
28ain o Chwefror - 8fed o Ebrill

Haf 2022
25ain o Ebrill - 27ain o Fai
6ed o Fehefin - 22ain o Orffennaf

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Cysylltiadau Defnyddiol

taluarleincymraeg

Eye to Eye - Gwasanaeth Cwnsela ar gyfer Pobl Ifanc

Cliciwch yma ar gyfer - "Eye to Eye’s New Covid-19 Response Team"

Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant RCT

YEPS

Wicid.tv - Rhestr adnoddau gyrfaoedd i ddisgyblion a rhieni:

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru