Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Gwener, Chwefror 23, 2018

Dyddiadau Pwysig

Dangos Calendr Llawn

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2017
4ydd o Fedi - 27ain o Hydref
6ed o Dachwedd - 22ain o Rhagfyr

Gwanwyn 2018
8fed o Ionawr - 16eg o Chwefror
26ain o Chwefror - 29ain o Fawrth

Haf 2018
16eg o Ebrill - 25ain o Fai
4ydd o Mehefin - 24ain o Orffenaf

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Trydar

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Connolly ar 01443 686344 neu 07549607155

Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ysgolcymer.co.uk

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

 

Bod yn Ddwyieithog

 

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru